Dark Light

Показване на 5 резултата

Бойлери Crystal

Бойлери Crystal с вграден буферен съд

Комбининация между 150л бойлер от неръждаема стомана и 50л буферен съд, вградени в един корпус. В горната част е бойлерът с две серпентини. Който е предназначен за затопляне на вода за битови нужди (БГВ), като използва подгрятата от термопомпата вода. В долната част е буферният съд. Който служи за акумулиране на енергия с цел по-плавна работа на отоплителната система и по-ефективно използване на произведената топлина. При
необходимост от по-висока температура на водата за БГВ има възможност за активиране на вградения в бойлера електрически нагревател.

КОЛИЧКА

close