...
Dark Light
, ,

Котел на пелети BURNIT Advance PLB 40 kW

BURNiT

BURNiT Advance PLB e високоефективен котел на дървени пелети за отопление на средни и големи помещения. Комплектът включва пелетен котел PLB, пелетна горелка Pell, шнек и бункер за пелети FH 500. Моделът разполага с автоматична почистваща система, а водната риза покрива изцяло горивната камера. Котел на пелети BURNiT Advance PLB постига до 91% ефективност.

ЗАЯВИ ПУСК

 

Наличност:

Налично за предварителни продажби

Мощност

40kW

Производител

PLB 15 PLB 25 PLB 40
Номинална мощност / Минимална ÷ Максимална мощност kW 14.3 / 5÷14.3 22.2 / 8÷22.2 41.7 / 10÷41.7
Масов поток на изг. газове, мин. ÷ макс. мощност kg/s 0,003 ÷ 0,009 0,005 ÷ 0,014 0,009 ÷ 0,025
Височина H mm 1290 1430 1700
Ширина L/ Дълбочина D mm 640/1120 640/1120 700/1420
Обем водна риза L 55 70 101
Обем горивна камера L 43 53 73
Необходима тяга на комина Pa/mbar 10÷20 / 0.10÷0.20
Изолация Котел
Врата
високоефективна термоустойчива вата 100 mm, ламинирана с алуминиево фолио
високоефективна минерална вата 20 mm, с черен воал
Мощност на електрическата част W 50 60 95
Захранващо напрежение V/Hz 230/50 230/50 230/50
Препоръчително гориво дървесни пелети, диаметър 6÷8 mm /EN 14961-2:2011/
Препоръчителен обем на буфера L 525 875 1400
Температура на изходните газове (в работен режим) °C 130÷160 130÷160 130÷160
Работен температурен интервал °C 65-85 65-85 65-85
Мин. температура на връщащия се топлоносител °C 60 60 60
Работно налягане bar 3 3 3
Тегло kg 200 241 353
Пелетна горелка Pell – Номинална мощност kW 14.3 22.2 41.7
Обем бункер за пелети FH L 500 500 500
Комин F, ø mm ø133/1280 ø133/1480 ø150/1700
Ревизионен отвор O, mm 140/300 140/300 140/300
Окуляр за наблюдаване на горивния процес V, mm да да да
Изсмукващ вентилатор на котела W1, mm 1220 1385 1665
Нагнетяващ вентилатор на горелката W2, mm 510 510 565
Автоматична система за почистване P, mm 950 1090 1390
Мотор на системата за почистване M, mm да да да
Механизъм за издърпване на пелетната горелка Pell Z, mm да да да
Система за автоматично отвеждане на пепелта в контейнера T, mm 170 170 170
Подвижен контейнер за пепел и сажди X, mm на колела, свързва се към котелното тяло чрез закопчалки
Контролер U да да да

Котел на пелети BURNIT Advance PLB 40 kW на супер цена

Котел на пелети BURNIT Advance PLB 40 kW от онлайн магазин за отопление и климатизация Clima.VIP.

BURNiT Advance PLB e високоефективен котел на дървени пелети за отопление на средни и големи помещения. Комплектът включва пелетен котел PLB, пелетна горелка Pell, шнек и бункер за пелети FH 500. Моделът разполага с автоматична почистваща система, а водната риза покрива изцяло горивната камера. Котел на пелети BURNiT Advance PLB постига до 91% ефективност.

ЗАЯВИ ПУСК

Тестван и одобрен съгл. европейска норма EN 303-5, клас 5.

Предимства на котел на пелети BURNIT Advance PLB 40 kW

 • Пелетна горелка Pell;
 • Автоматична система за почистване;
 • Микропроцесорен контролер;
 • Температурен датчик;
 • Два вентилатора;
 • Автоматизирано запалване и пелетоподаване;
 • Самопочистваща функция на горелката и на димогарните тръби;
 • Контрол на помпа за oтоплителна инсталация;
 • Контрол на помпа за БГВ (битова гореща вода);
 • Управление от външен стаен термостат;
 • Датчик за изгорели газове;
 • Управление на котела по температурата в буферния съд;
 • Два температурни датчика следят температурата в буфера;
 • Температурен датчик следи температурата в котела;
 • Температурен датчик следи температурата в бойлера;
 • Два вентилатора подпомагат горивния процес – смукателен вентилатор за изходящите димни газове на котела и нагнетяващ вентилатор на горелката;
 • Автоматична система за почистване;
 • Система за автоматично отвеждане на пепелта в контейнера;
 • Подвижен контейнер за пепел и сажди;
 • Възможност за монтаж на бункера за пелети FH 500 от ляво или от дясно на котела;
 • Пелетна горелка Pell и механизъм за издърпване на пелетната горелка за удобна поддръжка;
 • Окуляр, който позволява наблюдаване на горивния процес.

reeclПрепоръчително гориво: дървесни пелети ø 6÷8 mm EN 14961-2:2011

Елементи на бункер за пелети BURNIT Advance PLB

 1. Капак на отвора за зареждане
 2. Странични панели
 3. Отвор на страничния панел за присъединяване на шнек
 4. Държач за шнек
 5. Направляващи пелетите плочи
 6. Дренажни отвори
 7. Крачета за нивелиране на бункера
 8. Капаче на доп. отвор за контейнер за прах
 9. Контейнер за прах
 10. Събирателно дъно
 11. Основа
 12. Уплътнение на направляващите плочи

Бункер за пелети

Елементи на котел на пелети BURNIT Advance PLB

 1. Обшивка
 2. Двойна високоефективна изолация
 3. Комин
 4. Смукателен вентилатор
 5. Автоматична система за почистване
 6. Димогарни тръби
 7. Водна риза (мантел)
 8. Горивна камера
 9. Система за автоматично отвеждане на пепелта в контейнера
 10. Подвижен контейнер за пепел и сажди (на колела)
 11. Механизъм за издърпване на пелетната горелка Pell за удобна поддръжка
 12. Микропроцесорно управление

Елементи на Пелетен котел BURNiT Advance PLB

Елементи на горелката

 1. Пелетна горелка Pell 25
 2. Гъвкава тръба
 3. Ел. мотор
 4. Шнек за автоматично подаване на пелети
 5. Захранваща тръба
 6. Вътрешен шнек на горелката
 7. Корпус на горивната камера
 8. Горивна камера
 9. Самопочистваща система

Елементи на горелка

Характеристики на котел на пелети BURNIT Advance PLB

Характеристики на Пелетен котел BURNiT Advance PLB

Марка

BURNiT

Пелетните съоръжения BURNiT отговарят на най-високите немски и австрийски стандарти за качество и ефективност BAFA и BIMSH2, което ги прави предпочитан избор в западноевропейските страни. Високият енергиен клас на продуктите BURNiT несъмнено е голямо предимство за потребителите, но за високите амбиции на компанията това не е достатъчно. Затова през 2016г., след специализирани тестове и експертиза във водещи европейски лаборатории, котлите BURNiT са отличени със сертификати за екодизайн.
BURNiT

Въвеждането в експлоатация и гаранцията на всички продукти BURNiT се поемат от лицензирани експерти на компанията BURNiT

ЗАЯВИ ПУСК СЕГА

Clima.VIP не носи отговорност за възникнали проблеми относно пуск и гаранционни условия за всички продукти BURNiT. За въпроси относно свързани с пуск и гаранция, молим да се свържете с екипът на BURNiT.

Въвеждане в експлоатация на Пелетни камини с водна риза

За въвеждане в експлоатация на пелетни камини с водна риза BURNiT е необходимо да са изпълнени следните условия:

 • Монтирана, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие (монтирана със спазено отстояние от стените и от запалими материали – 20 см.).
 • Монтиран комин, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответнотоизделие.
 • Осигурено електрическо захранване на 220 V.
 • Заредена с топлоносител и обезвъздушена инсталация.
 • Обезвъздушител, воден филтър, предпазен (възвратен) клапан, манометър.

Въвеждане в експлоатация на Пелетни камини с въздушна циркулация

 • За въвеждане в експлоатация на пелетни камини с въздушна циркулация BURNiT е необходимод а са изпълнени следните условия:
 • Подвързана към коминското тяло, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие.
 • Монтирана, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие (монтирана със спазено отстояние от стените и от запалими материали – 20 см.).
 • Осигурено електрическо захранване на на 220 V.в.

Въвеждане в експлоатация на котли

За въвеждане в експлоатация на котли BURNiT – BURNiT Advance UB, BURNiT Advance PLB и BURNiT Advance DC-A е необходимо да са изпълнени следните условия:

 • Монтиран бункер и шнек, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие.
 • Монтиран комин, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие.
 • Осигурено електрическо захранване на 220 V.
 • Подвързана водна помпа към котел (в случаите, когато ще се управлява от котела).
 • Заредена с топлоносител и обезвъздушена инсталация.
 • Задължително монтиран трипътен вентил.

Пъвеждане в експлоатация на Пелетни горелки

За въвеждане в експлоатация на пелетни горелки BURNiT – BURNiT Pell, BURNiT Pell Mega,B URNiT Pell Eco е необходимо да са изпълнени следните условия:

 • Монтирана горелка към котел, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие.
 • Монтиран бункер и шнек (по възможност от дясната страна на котела)
 • Монтиран комин, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие.
 • Осигурено електрическо захранване на 220 V.
 • Подвързана водна помпа към горелката (в случаите, когато ще се контролира от горелката)
 • Заредена с топлоносител и обезвъздушена инсталация.

Какво включа първоначалният пуск от сертифицирани служители на Burnit?

 1. Проверка на документите на уреда – правилно попълнена гаранционна карта и документ за покупка (фактура или касов бон).
 2. Проверка – изпълнени ли са изискванията за монтаж и експлоатация, спрямо инструкцията за съответното изделие.
 3. Проверка на горивото (пелетите), дали е съобразено с пропоръките в „ Инструкцията за монтаж“.
 4. Функционален тест на всички компоненти в уреда.
 5. Първоначален пуск и настройка (спрямо специфичните изисквания на конкретната инсталация и комин, с който ще работи уреда).
 6. Кратък инструктаж – теоретичен и практически, за начините на експлоатация на уреда в съотв. с „Инструкцията за монтаж и експлоатация“ и „Гаранционна карта“.
 7. Запознаване с видовете повреди и съответните съобщения/индикации, както и причините за тях.

Внимание !!! При някои обстоятелства, при които установим, че не са спазени условията в инструкцията за монтаж и гаранционна карта (т.IV / т.2.5) , и че не се позволява безопасна работа на новия уред, си запазваме правото да не извършваме тази услуга. Моля да имате предвид, че не можем да преправяме инсталации (електрически и водни), да “персонализираме” фитинги и връзки, както и да демонтираме или правим промени по мебели и др. За нас сигурността и здравето на нашите служители са от първостепенно значение, затова те не бива да свалят обувките си при влизане в дома Ви. Нашите техници ще носят калцуни, които ще поставят върху обувките си, за да се гарантира необходимата хигиена.

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА С ДДС
Котел серия BURNiT WBS AC UB 150,00 лв.
Котел серия BURNiT PelleBurn 150,00 лв.
Котел серия BURNiT PyroBurn 150,00 лв.
Котел серия BURNiT Combi Burn DC A 150,00 лв.
Котел BURNiT Pell Easy 150,00 лв.
Горелка серия BURNiT Pell 100,00 лв.
Пелетни камини BURNiT / 13kW, 18kW, 25kW/ 115,00 лв.
Пелетни камини BURNiT /8kW, 10kW/ 70,00 лв.
Пелетна горелка BURNiT Pell Mega 300,00 лв.
Термопомпен пакет SUNSYSTEM MONO / SPLIT  360.00 лв.
Нови настройки при смяна на пелети / без включен транспорт / 45.00 лв
Транспорт извън населеното място на сервиза  1,00 лв. / км

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ НЕИЗПРАВНОСТИ С ОСИГУРЕНИ МАТЕРИАЛИ ОТ КЛИЕНТА

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА С ДДС
Котли – BURNiT Advance UB, BURNiT Advance PLB, BURNiT Advance DC-А
Монтаж на бункер и шнек 100,00 лв.
Монтаж на комин 100,00 лв.
Подвързане на водна помпа към котела (в случаите, когато ще се управлява от котела) 50,00 лв.
Зареждане на топлоносител и обезвъздушена инсталация 100,00 лв.
Монтаж на стаен термостат 50,00 лв.
Камини с водна риза
Монтаж на комин 100,00 лв.
Зареждане с топлоносител и обезвъздушена инсталация 100,00 лв.
Монтаж на стаен термостат 50,00 лв.
Топловъздушни камини
Подвързана към коминското тяло 100,00 лв.
Горелки – BURNiT Pell, BURNiT Pell Mega, BURNiT Pell Eco
Монтаж на горелка към котел BURNiT WBS 150,00 лв.
Монтаж на бункер и шнек 100,00 лв.
Монтаж на димоотводни тръби 100,00 лв.
Подвързване на водна помпа към горелката (в случаите, когато ще се контролира от горелката) 50,00 лв.
Зареждане на топлоносител и обезвъздушена инсталация 100,00 лв.
Монтаж на стаен термостат 50,00 лв.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА “НЕС – Нови енергийни системи” ООД ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ БУРНИТ

“НЕС – Нови енергийни системи” ООД наричана за по кратко НЕС гарантира срещу дефекти в закупени стоки, както следва:

Гаранцията се изпълнява от НЕС чрез ремонт на закупената стока или подмяна на дефектни части, замяна или частично възстановяване на платената сума. При поискване, дефектиралите части или стоки трябва да бъдат изпратени към НЕС за сметка на купувача. Това се отнася по същия начин към всички услуги, които подлежат на гаранция. Замяна на дефектни стоки за изправни такива от същия тип се извършва по преценка на НЕС. Повреди, които могат да се дължат на неподходящо или небрежно боравене със стоката или на естествено изхабяване и нормално износване, или на дефектни строителни работи в сградата, в която се монтира изделието или на неподходящ тип сграда, не подлежат на гаранционно обслужване. Гаранционни искове се разглеждат, само ако са направени в писмена форма, незабавно след възникване на повреда. Устна или телефонна комуникация се счита недостатъчна. 11.2. НЕС осигурява безплатен ремонт или подмяна на дефектирали материали, които доказано, не са изпълнили изискванията според съответния стандарт в срок, съгласно следната таблица:

Група продукти / Гаранционен срок (год)

 • Бойлери за стенен монтаж: 5
 • Бойлери за подов монтаж: 3
 • Термосифонни бойлери: 3
 • Слънчеви термални колектори: 5
 • Фотоволтаични системи: 5
 • Котли: 2
 • Камини: 1
 • Други: 1

НЕС няма да носи отговорност за щети от механично износване и/или промени, причинени от метеорологични влияния. Незначителни отклонения в цвета и/или увреждане на повърхността, които не оказват влияние върху функционирането на изделието, не са предмет на гаранцията.

Гаранция за щети, причинени от форсмажорни обстоятелства или неправилна експлоатация не се осигурява. Експлоатацията се приема за неправилна ако инсталирането и експлоатирането на изделието не са били извършени съгласно упътването за инсталация употреба и поддръжка, доставено със съоръжението, или ако е използвано неподходящо гориво, или ако изделието е било инсталирано в среда с висока запрашеност или ако е използвана вода с агресивен химически състав, или ако изделието не е било инсталирано от упълномощен персонал, или ако подготвителните работи не са били извършени от упълномощен персонал, или ако пускът на изделието не е бил извършен от оторизиран от НЕС персонал или ако на оторизирания персонал не е била предоставена възможност да провери оборудването на място незабавно след възникването на дефект, както и ако няма доказателства за надлежно извършен пуск и ежегодна профилактика от оторизирана фирма за поддръжка. В гореизброените случаи НЕС няма да поеме отговорност за никакви разходи по отстраняване на повредата.

Извършване на гаранционен ремонт или подмяна не води до удължаване на общия срок на гаранция. НЕС извършва гаранционно обслужване, само ако всички задължения по доставка на продукта са платени.

Гаранцията не важи когато стоките са произведени в съответствие с дизайн или технически спецификации или модели или описания, предоставени от клиента. В такъв случай НЕС гарантира само качество на производство и качество на материала. В случай, че купувачът наруши някое от задълженията си, изложени в настоящите Купувачът се отказва изрично за себе си и правоприемниците си от твърдение за причинени преки или косвени щети или последващи щети и загуба на печалби в момента на покупката или дефект на закупената стока както и в случай на груба небрежност. Повреди, които могат да се дължат на неподходящо или небрежно боравене със стоката или на естествено изхабяване и нормално износване, или ако има дефектни строителни работи в сградата, в която се монтира изделието или ако сградата е неподходяща, не подлежат на гаранционно обслужване.

Гаранционни искове се разглеждат, само ако са направени в писмена форма, незабавно след възникване на повреда. Устна или телефонна комуникация се счита недостатъчна.

 

Базирано на 0 отзива

0.0 обща оценка
0
0
0
0
0

Напишете първия отзив “Котел на пелети BURNIT Advance PLB 40 kW”

Все още няма отзиви