Dark Light
С какво се отопляват в Германия?

С какво се отопляват в Германия? Постави коментар

В тази публикация ще разберете с какво се отопляват хората в Германия.

С какво се отопляват в Германия? Тъй като половината от всички домове в Германия се отопляват с природен газ и застаряващото население на отоплителните системи на нафта, които чакат да бъдат заменени, секторът на отоплението се приписва с „огромен потенциал“ за намаляване на емисиите на CO2.

Отоплението на 40 милиона домове – препятствията пред постепенното премахване на изкопаемите горива в немските мазета

Над 40 милиона домове в Германия отделят над 9% от общите емисии – повечето, от които далеч възникват от отоплението на стаи и вода. Но убеждаването на домакинствата да сменят отоплителната система далеч не е лесно в лабиринт от котли, сгради, взаимозависими инвестиционни решения и потребители. Този информационен лист описва как германските домове се отопляват.

С какво се отопляват домакинствата в Германия?

Около 9,4% от общите емисии на CO2 в Германия през 2018 г. продължават да поддържат домовете на 83 млн. души топли и снабдени с топла вода. Тези емисии са намалели с 30,6% между 1990 и 2016 г., като същевременно варират много в зависимост от метеорологичните условия. Досега най-много енергия, използвана в германския отоплителен сектор, е за отопление на помещения, захранвано главно с природен газ и петрол. Всъщност изкопаемите горива все още поддържат топли почти 3/4 от всички германски домове. Около 18 % от крайното потребление на енергия в жилищните сгради отива за отопление на водата. Докато само около 1% се използва за охлаждане на помещения.

Отопление с природен газ, петрол и топлофикация в Германия

Приблизително половината от 40-те милиона жилища в страната се отопляват с природен газ, една четвърт с петрол и почти 14% с топлофикация. Топлофикацията в Германия се захранва основно с природен газ и въглища, докато отпадъците и възобновяемите енергийни източници имат по-малък дял.

Останалите домове в Германия се снабдяват основно с топлина чрез електричество, електрически термопомпи и биомаса – с голяма разлика най-използваният възобновяем източник на енергия в отоплителния сектор. Геотермалната енергия и слънчевата топлина обаче също допринасят за малък дял от отоплението в домовете. През 2017 г. възобновяемите енергийни източници доставят около 16% от отоплението във всички домове.

Отоплителната система в Германия

Средната германска отоплителна система е на 17 години, докато около 40% са инсталирани преди повече от 20 години. Възрастта, в която отоплителната индустрия препоръчва подмяна на котли с по-нов модел. Тази висока средна възраст оставя “огромен потенциал” за преход в отоплението, казват BDEW в своето проучване за това как се отопляват немските домове.

Жилищните сгради съставляват 87% от сградния фонд на Германия и представляват повече от половината от всички емисии в строителния сектор. Приблизително трите милиона нежилищни сгради в Германия, които са използвани за бизнес, офиси, здравеопазване, образование и др. Следователно са отговорни за сравнително голям дял от емисиите и представляват свои собствени предизвикателства.

Превключвател за бавно изгаряне

През последните десет години около 1,7 милиона от 40 милиона домове в Германия са променили отоплителната си система. Повечето германци, които са решили да сменят източника на енергия при обновяване на отоплителната си система през последните десет години, са избрали природен газ (83%). Но “като цяло инерцията е ниска и потенциалът далеч не е изчерпан”, казва BDEW. Около 188 000 жилища са преминали към топлофикация (от петрол или газ) през същия период.

Сравнение на отоплението в Германия преди и сега

Поглеждайки по-назад към последните 25 години, използването на нафта за отопление е намаляло с около 8%, докато използването на природен газ се е увеличило с около 12%. В същото време топлофикациите и електрическите термопомпи са поскъпнали с около 2%.

Термопомпа Daikin Altherma EBLQ016C3W1
С какво се отопляват в Германия?

Тенденцията при новите немски сгради обаче е съвсем различна. Тук електрическите термопомпи и слънчевата топлина в комбинация с газ през последното десетилетие направиха скок напред. През 2018 г. възобновяемите енергийни източници с дял от 47,2% за първи път изпревариха газа като основен източник на отопление в новите жилищни сгради. Но както сега, така и в бъдеще старите сгради ще доминират в дела на отопляемите площи в Германия. Това ги прави неизбежна част от така наречения „Wärmewende (Термичен)“, преход към отопление.

Как правителството в Германия се справя с отоплението на нафта?

Отоплението с нафта отделя повече CO2 на киловатчас (kWh), отколкото всяка друга система освен отоплението с въглища, което днес се използва само в около 0,2% от германските домове. Високата възраст и неефективността на много отоплителни системи, работещи с нафта, го прави очевиден пряк път към намаляване на емисиите. Половината от всички отоплителни системи на нафта са на повече от 20 години. Около 15% са инсталирани преди повече от 30 години.

За да се възползва от този потенциал, германското правителство в новата си програма, ,,Програма за действие на климата 2030г.“, реши да забрани инсталирането на отоплителни системи на нафта от 2026 г. в сгради, където са налични по-благоприятни за климата алтернативи. За да се направи това икономически по-лесно за потребителите, ще бъде въведена “суап-премия”. Тя е за подмяна на стари отоплителни системи на нафта, която изплаща до 40% от разходите за нова и по-ефективна система. Националната система за ценообразуване на въглерода в Германия, обхващаща сградите и транспортния сектор. Също така има за цел да насърчи преминаването от изкопаеми горива към по-благоприятни за климата енергийни източници за отопление.

С какво се отопляват в Германия?
Източници на отопление в домовете в Германия.

Как в Германия се опитват да спестят въглероден диоксид в отоплението?

Чрез тези мерки може да се спести много CO2, изчисли BDEW: От 5,8 милиона жилищни сгради в Германия, които все още се отопляват с нафта, 2,7 милиона биха могли сравнително лесно да бъдат свързани с газопровод за централно отопление. Това би спестило 14 милиона тона CO2. Размяната на техните отоплителни системи на нафта с други модерни отоплителни системи, като електрически термопомпи, би спестила до 30 милиона тона CO2.

Проучване на Германската енергийна агенция също показва, че преминаването към термопомпа или отопление на пелети може да спести съответно 58% и 89% от емисиите. В сравнение обаче със стара отоплителна система, работеща с нафта. Но и двете опции имат високи инвестиционни разходи. А електрическите термопомпи често изискват външните стени на сградата да са изолирани. А това води до още по-високи разходи, често недостъпни за потребителите.

Термопомпи Mitsubishi Electric
С какво се отопляват в Германия?

Изборът за вид отопление в Германия е сложен

Когато собствениците на жилища решат да сменят отоплителната си система и имат достатъчно пари за инвестицията, решението, кой тип бойлер да се инсталира, далеч не е лесно за обикновения потребител. Липсата на познания за предимствата на различните отоплителни системи, рентабилността и субсидиите за тяхното инсталиране е пречка за много хора. За да направим нещата по-сложни, коя инвестиция има по-голям смисъл често зависи от редица взаимосвързани фактори. Ако собственикът на къща може да инвестира в изолация на сградата, може да е възможно да се инсталира по-енергийно ефективна отоплителна система. Като например електрическа термопомпа, отколкото, ако мерките за изолация са икономически недостъпни.

Решения и действия на правителството в Германия относно отоплението

Правителството също така се постара да направи това по-икономично, като позволи енергийно ефективното обновяване на жилищата да бъде приспаднато от данъци от 2020г. Това например ще намали разходите за инсталиране на нова изолация или подмяна на стари отоплителни системи с до 20%. Силно хетерогенната сцена от видове сгради и потребители – включително наематели, наемодатели, собственици на жилища и жилищни асоциации, все още затруднява регулирането на отоплителния сектор, отколкото в енергийния сектор. Новите данъчни стимули, важат само за жилища, обитавани от собственици, изключвайки повече от половината от всички германски жилища, които се отдават под наем.

Бизнесът на щадящо климата отопление в Германия

Въпреки че секторът на отоплението е сложен, някои германски стартиращи фирми работят, за да направят прехода по-малко сложен и по-благоприятен за климата. Подкрепената от Amazon tado (подкрепяният от Amazon стартиращ tado използва интелигентни термостати за намаляване на емисиите от отопление), например разработи интелигентни термостати. Те могат да помогнат за намаляване на емисиите, без да е необходимо да инвестират в скъпа изолация или нов бойлер. Стартиращата компания Thermondo, основана през 2012 г., се превърна в най-големия инсталатор на отоплителни системи в Германия с нов цифров подход за съветване на собствениците на жилища как да модернизират своите отоплителни системи.

Утвърдени доставчици на енергийни услуги като Ista и Techem също работят върху решения, благоприятстващи климата и са част от германския алианс за климатично неутрални жилища, заедно с компании за отоплителни технологии като Viessmann и Bosch. Чрез обединяването на своя опит в интелигентното управление на енергията и технологиите за отопление, всички работят за намаляване на потреблението на енергия и емисиите от германските домакинства.

Можете да разгледате продуктите, които предлагаме за всякакъв вид отопление в нашият сайт Clima.VIP

Коментирай

КОЛИЧКА

close